भंडारा ​​​​​​​तेली समाज उपवर वधु-वर परिचय संम्मेलन फॉर्म 2021

     श्री संताजी स्‍नेही सेवा समिता, ता.पवनी जिल्हा .भंडारा व्दारा आयोजीत संताजी महाराज जयंती, तेली समाज उपवर वधु-वर परिचय संम्मेलन दि. १२ डिसेंबर २०२१ सकाळी १२.०० पासुन स्थळ : गांधी भवन, जुना बस स्टॉप,पवनी ता.पवनी, जि.भंडारा

Bhandara teli samaj vadhu var melavaBhandara teli samaj vadhu var melava form 2021     नोंदणी संपर्क : श्री.संताजी स्नेही सेवा समिती तह :- पवनी, अध्यक्ष तुळशिरामजी बिलवणे M.:9764271095, उपाध्यक्ष इंजि.विनोद ते.जिभकाटे M.: 9423112855, सचिव उमाजी देशमुख M.: 9637197276, कोषाध्यक्ष प्रमोद मुंडले M.: 9960115211, इंजि.दिपक कावळे मो.: 9403090455, विष्णु मुंडले मो.: 9423639099, सुरेश हटवार मो.: 9423415869, किशोर काटेखाये आसगांव मो.: 9403341534, लिलाधर मोहरकर मो.: 9423112978, देवेंद्र कावळे मो.: 9422132979, लहुजी काटेखाये सावरला मो.: 9923037816, अंकुश देशमुख मो.: 9421795012, विणु माथुरकर आसगांव, जागेश्वर वंजारी सर अडयाळ, नरेन्द्र बिलवने चिचाळ मो.: 9637225390, बंडू बावनकर पवनी मो.: 9423641841, शरद काटेखाये अडयाळ मो.: 7588947375, मनोज वैरागडे चिचाळ मो.: 9049899263, विनोद भिवगडे भावड मो.: 8605272450, सौ.स्नेहलता देवानंद मोटघरे पवनी मो.: 94420866836, सौ.वंदना काटेखाये, सुधिर माकडे मो.: 9923292485, भिवगडे प्रिं.प्रेस पवनी मो.: 9673498193 टिप:१) उपवर वधू-वरांची रंगीत फोटोसह पुस्तक प्रकाशनाच्या दृष्टीने दि.२०/११/२०२१ पुर्वी नोंदणी करावी.

दिनांक 25-11-2021 14:16:50
You might like:
Sant Santaji Maharaj Jagnade Sant Santaji Maharaj Jagnade
संत संताजी महाराज जगनाडे

About Us

Teliindia.in it is a website
of teli Galli magazine.
It is about teli Samaj news and
teli Samaj matrimonial From 40 years

Thank you for your support!

Contact us

Teli India, (Abhijit Deshmane)
Pune Nagre Road, Pune, Maharashtra
Mobile No +91 9011376209, +91 9011376209
Email :- Teliindia1@gmail.in