तेली समाज वधू - वर मेळावा नागपूर, जवाहर विद्यार्थी गृह

तेली समाज वधू - वर मेळावा जवाहर विद्यार्थी गृहात नाव नोंदणी सुरु

    तेली समाजातील विवाह योग्य युवक-युवतींची निःशुल्क नोंदणी 5 जानेवारी पासून 30 मार्च 2021 पर्यंत सुरु करण्यात आली आहे. तेली समाजातील इच्छुक युवक-युवतींनी कार्यालयीन वेळेत सिव्हील लाइन्स व नंदनवन येथील कार्यालयात दोन फोटोसह संपूर्ण माहितीसह फार्म भरुन नाव नोंदवूण घ्यावे.  दुरध्वनी क्र . २५३३६४९, २७११४२९, जवाहर विद्यार्थी गृह, नागपूर मुख्यालय :- सिव्हील लाईन्स, नागपूर. फोन नं.: ०७१२-२५३३६४९, ८२७५८६७५८८ शाखा :- न्यू नंदनवन,पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर. फोन नं. - ०७१२ - २७११४२९. 

Teli Samaj Matrimony vadhu var Melava form Jawahar Vidyarthi gruha Nagpur

दिनांक 01-10-2021 19:33:49
You might like:
Sant Santaji Maharaj Jagnade Sant Santaji Maharaj Jagnade
संत संताजी महाराज जगनाडे

About Us

Teliindia.in it is a website
of teli Galli magazine.
It is about teli Samaj news and
teli Samaj matrimonial From 40 years

Thank you for your support!

Contact us

Teli India, (Abhijit Deshmane)
Pune Nagre Road, Pune, Maharashtra
Mobile No +91 9011376209, +91 9011376209
Email :- Teliindia1@gmail.in