तेली समाज उपवर - वधु परिचय मेळावा अकोला

     श्री संताजी महाराज स्नेही मंडळ, अकोला, आणि तेल विकास मंच यांचे संयक्त विद्यमाने तेली समाज उपवर-वधु परिचय मेळावा अकोला, दि १० डिसेंबर २०२३ - स्थळ - जिल्हा परिषद कर्मचारी भवन, सिव्हील लाईन आकाशवाणी समोर, अकोला. पोस्टद्वारे पाठविण्याचा पत्ता श्री गणेशराव वनस्कर मो. 9422126878 अमृत मेडीकल कौलखेड, अकोला ४४४ ००४

teli Samaj Vadhu Var Parichay melava Akola - Akola teli Samaj matrimonial

Download

teli Samaj Vadhu Var Parichay melava Akola

     अर्ज भरून दि. २५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत मंडळाकडे जमा करावा. त्यानंतर आलेले अर्ज स्विकृत आणि प्रकाशित केले जाणार नाहीत. परिचय पुस्तिकेकरीता उपवर-वधुंची माहिती.

     मेळावा समिती श्री तुलसीदास भुसारी अध्यक्ष, श्री संताजी महाराज स्नेही मंडळ, अकोला मो.नं. 9922760697 दिलीप क्षीरसागर अध्यक्ष, तेली समाज उपवर-वधु परिचय मेळावा समिती, तथा तेली विकास मंच, अकोला. मो.नं. 9422162036 श्री माणिक नालट उपाध्यक्ष मो. 9922422535 डॉ. योगेश साहू उपाध्यक्ष मो. 9823059439 डॉ. श्री प्रदिप लोणकर उपाध्यक्ष मो. 9881560440 श्री महादेव गुल्हाणे सचिव मो. 9422861077 श्री शेषराव काळे कोषाध्यक्ष मो. 9527909020 श्री रमेश नालिंदे सहसचिव मो. 9881581879 श्री दिलीप नाकाडे सहकोषाध्यक्ष मो. 9922111970 सर्वश्री प्रा. विजय थोटांगे, अशोक नालिंदे, गजानन बोराळे, गणेश वनस्कर, प्रा. प्रविण इंगळे, दत्तात्रय तोंडे, नागनाथ भोजे, रमेश गोतमारे, संजय वानखडे, हरिदास खरात, मोहन राठोड, बंडू करडे, नंदकुमार राऊत, प्रा. अनिल वानखडे, विद्याधर हरणे, अमोल केदारे, प्रफुल खरात, महादेव | सरोदे, राजेश असलमोल, सुधीर साकरकार, निखील श्रीनागर, सुर्यकांत वाघ, विशाल वाघमारे, डॉ. विशाल केदार, प्रविण चौधरी, भालचंद्र थोरात, गजानन आगाशे, गजानन हरणे, प्रा. राहूल सुडके, विनोद इचे, नागोराव राजुरकर (9404373867), भिकाजी सरोदे (9822399867) (बार्शिटाकळी), बंडूभाऊ वानखडे (पातूर - 9923502266 ), दत्तात्रय भेराणे (शेलुबाजार - 9421791249), प्रभाकर दळवी (मंगरुळपीर- 9421753216) विश्वनाथ धाडवे (कारंजा लाड - 9767612904), डॉ. दत्तात्रय हरणे (कामरगांव - 8275729001), सुधीर इंगळे (दिग्रस- 9422991191), लक्ष्मण आगाशे (पुसद - 9011096922), श्रीराम गांजरे ( वाशिम - 9850259548), बाळासाहेब केदारे (रिसोड - 9420709311), संतोष शेटे (मालेगांव- 9421834383), विजय देव्हडे (मेहकर 9403198484), अजय माळोदे (चिखली-9175312100), सुरेश शंखपाळ (9834747841), गजानन नायसे (9011147011) (मलकापूर), प्रशांत बोरसे (बुलढाणा- 7387528673), गणेश खेडकर (खामगांव-9422883470 ), रमेश आकोटकर (जळगांव जामोद - 9421465728 ), अविनाश लोखंडे (यवतमाळ- 9822503124), मंगेश दळवी (बाळापूर -9422808365), गजानन राठोड (अकोट-9922309093), अतुल नवघरे ( 9623555318), सुमित सोनोने (9552010144) (मुर्तिजापूर), अविनाश राजगुरे (9326925531), नितीन बाखडे ( 9970101276) (अमरावती), स्वानंद जंगले (धामणगांव रे. - 9763345990)

दिनांक 21-11-2023 13:59:59
You might like:
Sant Santaji Maharaj Jagnade Sant Santaji Maharaj Jagnade
संत संताजी महाराज जगनाडे

About Us

Teliindia.in it is a website
of teli Galli magazine.
It is about teli Samaj news and
teli Samaj matrimonial From 40 years

Thank you for your support!

Contact us

Teli India, (Abhijit Deshmane)
Pune Nagre Road, Pune, Maharashtra
Mobile No +91 9011376209, +91 9011376209
Email :- Teliindia1@gmail.in